folktandvården
Sandby autoservice
Skånska energi
Skånska energi
Sandby autoservice
folktandvården

Uncategorized

Published on januari 27th, 2019 | by admin

0

Ett grönt bostadsområde

Södra Sandby är en by som ständigt växer och utvecklas. Nu planeras upp till 235 nya bostäder på Sandby backe. Planerna är sammanfattade i en detaljplan som nu ska ut på samråd.

Redan i juli 2017 ansökte LKF om planläggning för bostäder och vårdboende inom del av fastigheten Sandby 50:2, även kallat Sandby backe. Området ses som mycket attraktivt att bygga på eftersom bostäderna skulle ligga inom en radie på 500 meter från centrum samt ha närhet till naturen.

Håkan Nilsson, Fastighetschef på LKF berättar om den nya detaljplanen:

– Det är mycket glädjande att byggnadsnämnden har fattat beslut om att detaljplanen ska ut på samråd. LKF vill fortsätta utveckla Södra Sandby som en attraktiv tätort. Byggstarten för det nya gröna bostadsområdet om ungefär 200 bostäder planeras ske i etapper med början 2022.

Bostäderna utgörs av ca 235 lägenheten i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende.

Området planeras ha ett genomgående grönt tema. Exempelvis ska grönskan förstärkas av den befintliga träddungen och ett sammanhängande grönstråk med gångstigar. Samt ska radhusen, ungefär 135 stycken, grupperas runt bilfria gårdar.

Klas Svanberg (M) är byggnadsnämndens ordförande och är mycket positiv till planerna

-Sandby backe har förutsättningar att kunna bli ett område med bra och centrumnära bebyggelse med kort avstånd till skola, idrottsanläggningar och andra fritidssysselsättningar.

Klas Svanberg fortsätter:

– Den föreslagna bebyggelsen överensstämmer väl med bebyggelsen i Södra Sandby i övrigt. Men det ska bli intressant att få reda på vad Sandbyborna anser om förslaget.

Detaljplanen tar även upp de negativa konsekvenserna med bostadsområdet:
“Planen bedöms få något negativa konsekvenser på hushållningen med jordbruksmark, dock är marken av lägre klass än mark som annars skulle behöva tas i anspråk för att klara det förväntade behovet av bostäder. Planförslaget kommer att innebära konsekvenser för befintlig bebyggelse genom förändrade utsiktsförhållanden vilket är oundvikligt när tätorten utvecklas.”

/Fanny Dellenbo

/Fanny Dellenbo

Karta över Sandby backa
Möjlig planering av området

test
länsf


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • november

  20nov10:00Föräldrafika

  20nov11:00Språkcafé

  20nov14:30- 17:30After föris

  Visa fler event
 • ssaff
  Evashembageri
  Kompas
  Lawes
  ICA
 • Sprattelgubben
  Nordsjö
  Gåiskor
  smakerosak
  Ciklid
 • Tors Plåt
  JH Reklam
  Södra Sandby församling
  Länsförsäkringar
 • KB Bilservice
  Hund
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
 • Gröna Kiosken
  Teknik & Design
  Insikt
  Radon
  Thells
  Landins Blommor
  rauk o reko
  Gardinateljen
  IBAB
  hund O mera
  kropposjal
  UpsideDown
  PP mekanik
  Gloriosa
 • Gilla oss gärna :)