ICA
Skånska energi
Sandby autoservice
Skånska energi
Sandby autoservice
ICA

Kommun

Published on februari 27th, 2018 | by admin

0

Näringslivsbolag föreslås starta för Lunds landsbygd!

Det är Moderaterna i Lunds kommun, Christer Wallin, Dan Ishaq och Christer Larsson som idag tillkännager planerna att man vill skapa ett näringslivsbolag för byarna utanför Lunds stad. Man ser att behoven av lokal hjälp och kännedom för alla de företag som verkar utanför Lunds stad är stora och att något behöver göras. Det finns idag en central näringslivsavdelning som man är utomordentligt nöjda med sett till den begränsade organisation som man har, relativt andra större kommuner i regionen. Vi har varit i byarna och lyssnat på de byutvecklingsprojekt som redan finns och förstått att det finns flera behov. Det kan handla om smidigare hjälp med bygglov, tillståndsprövningar och liknande, men även hur man utvecklar byarnas egna varumärken och lokalt stöd och samarbete med alla lokala nätverk som till exempel företagarföreningar, byalag med flera som finns och som gör ett utmärkt jobb.

Man menar att det behövs ett ökat fokus på företagande utanför Lunds stad och att det är oerhört viktigt för Lunds kommun att närvaron i de östra kommundelarna förbättras. Dialogen med de mindre företagen är också väldigt viktiga, det är vitalt att även deras behov kommer mer i fokus.

Moderaterna lämnar därför in en motion om att bilda ett näringslivsbolag med Staffanstorp som förebild. Kommunen ska äga minst en tredjedel och stå för minst en tredjedel av den årliga finansieringen, en tredjedel av någon företagssammanslutning som tillvaratar småföretagarnas intressen och en tredjedel ska erbjudas lite större företag som är tillräckligt stora för att kunna avsätta resurser i bolaget.

Uppdraget för det nya samfinansierade näringslivsbolaget bör bli att samla ihop alla aktörer så att de får en plattform och en väg in i de kommunala frågorna och myndigheterna. Vidare menar man att placeringen av bolagets kontor bör vara någonstans ute i de östra delarna av kommunen då den geografiska placeringen spelar stor roll.

Idag skrevs motionen under och man yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för bildandet av ett kommunalt näringslivsbolag med syfte att främja näringslivsutvecklingen i hela kommunen.

 

Vi ser fram emot en spännande utveckling!

/ Jan Malmgren


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  30maj13:00- 14:00Språkcafé

 • Lawes
  Woody Bygghandel
  sörgården
  Evashembageri
  ssaff
 • Ryttare & häst
  sprifarbiken
  Nordsjö
  smakerosak
  Ciklid
  Gåiskor
  Apoteket
  Sprattelgubben
 • Sparbanken
  Tors Plåt
  Björkelund
  Södra Sandby församling
  JH Reklam
  Teknik & Design
 • KB Bilservice
  Qvists Glasmästeri
  Hund
  Lasses
 • Gröna Kiosken
  rauk o reko
  IBAB
  Gardinateljen
  Insikt
  Salongprofilen
  Thells
  Landins Blommor
  PP mekanik
  UpsideDown
  kropposjal
  Radon
  Arborist
  Centrumgrillen
  Gloriosa
  hund O mera
 • Gilla oss gärna :)