Lawes
Sandby autoservice
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on januari 24th, 2022 | by admin

0

Beslut om riktlinjer för medborgarbudget i byarna

Medborgarbudget är ett tvåårigt projekt som ska tillvarata de idéer som finns bland invånarna i områdena utanför Lunds tätort. Idag fattade kommunstyrelsen beslut om riktlinjer och arbetsprocess för projektet medborgarbudget för byarna.

Genom en medborgarbudget ökar det lokala engagemanget och möjligheten att påverka sin närmiljö och sin bygds utveckling. Det ger också möjlighet att förverkliga några av de förslag som uppkom i ortsutvecklings-projekten Fokus Dalby, Fokus Veberöd, Fokus Genarp och Fokus Södra Sandby, som har pågått under flera år. Medborgare bjuds in för att komma med förslag på hur resurser ska användas. Förslagen ska gälla satsningar/åtgärder som förbättrar den fysiska miljön vid mötesplatser där människor kan träffas och umgås och som gör platsen mer attraktiv och bidrar till trivsel och ökar tryggheten. Eller vara en enskild aktivitet som stärker sammanhållningen. Riktlinjerna föreslås att utvärderas under hösten 2022.

– Beslut ska fattas så nära människan som möjligt. Ingen vet bättre vilka satsningar som behövs göras i de olika kommundelarna än invånarna själva. Medborgarbudgeten är ett nytt sätt att skapa engagemang hos människor i alla åldrar genom att få möjlighet att föra fram önskade insatser som bidrar till en positiv utveckling av den egna bygden, säger Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Projektet startar i februari med att medborgare kan lämna förslag under sex veckors tid. Om restriktionerna tillåter startas ett fysiskt event i varje område. Ett vykort kommer skickas ut som berättar om hur processen går till.

– Detta är ett tillfälle att utveckla vår medborgardialog och det ska bli spännande att följa vilka förslag som kommer in och röstas fram! Att lyssna på vad medborgare önskar i sitt närområde skapar stolthet och ökad samhörighet, säger Johanna Lindvall, landsbygdsstrateg i Lunds kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd i Lunds kommun, e-post: inga-kerstin.eriksson@lund.se, telefon: 0730-61 78 23

Johanna Lindvall, landsbygdsstrateg, e-post: johanna.lindvall@lund.se, telefon: 0734-485480


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • december

  17dec15:00- 16:00Familjeföreställning: Zambomba

 • ICA
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Sprattelgubben
  smakerosak
  Hälsocenter
  Hund
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
  KB Bilservice
 • Radon
  PP mekanik
  Gröna Kiosken
  IBAB
  Gardinateljen
 • Gilla oss gärna :)