Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Bygden

Published on maj 17th, 2021 | by admin

0

Billebjer naturreservat

En solig dag gick jag till naturreservatet Billebjer en bit utanför Södra Sandby. Här finns vatten för de badsugna och ett berg med milsvid utsikt. På norra sidan finns en parkering där en liten väg intill fina gamla hus leder ner mot stenbrottet. På södra sidan med infart från Sjöstorp finns två parkeringsområden där man har närmre till berget. Området kan också nås från skryllegården via en vandringsled på totalt 8,5 km. 

Billebjer var från början ett stenbrott där man bröt röd gnejs och granit. Stenbrottet användes mellan 1943 och 1946. Efter att brottet slutade användas fylldes det med naturligt och klart vatten. Området blev naturreservat år 1994. Billebjer ingår i EU:s nätverk av skyddade områden vilket gör det till ett Natura-2000 område. 

Billebjer har fått sitt danskklingande namn efter formen på berget som liknar bilan på en yxa. Den svenska översättningen blir yxberget. 

Reservatet erbjuder otrolig utsikt vid klart väder. Söderut ser man ut över de vidsträckta fälten mot Staffanstorp och Malmö. Den skarpsynte ser Öresundsbron och anar Köpenhamn i horisonten. 

Historiskt sett har Billebjer alltid varit populärt. Man vet att redan på 1800-talet så var det ett populärt utflyktsmål. 

Sommartid är Billebjär ett populärt badställe för många. Man kan se studenter som cyklar hit från Lund, barnfamiljer som badar i den lilla grunda viken och våghalsar som hoppar från klipporna på norra sidan. Ibland kan man se dykare undersöka det gamla stenbrottet, kanske hittar de den gamla maskinen som sägs stå kvar på botten som en rest efter stenbrytningen. 

I området växer bl.a ek, bok och lönn. Där finns också lavflora, vitsippor, blodnäva och backvicker. Är man ute i rätt tid finner man också blåbär.

Området används delvis som betesmark för att hålla igång den biologiska mångfalden och undvika igenväxning. 

Mer information finns på Länsstyrelsen Skånes hemsida https://www.lansstyrelsen.se/skane/besoksmal/naturreservat/lund/billebjer.html 

/Ida Vendelbo


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • september

  Inga event

 • Stenugn
  ICA
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • KB Bilservice
  Lasses
  Sprattelgubben
  smakerosak
  Hund
  Qvists Glasmästeri
  Hälsocenter
 • PP mekanik
  hund O mera
  Radon
  Gröna Kiosken
  Gardinateljen
  IBAB
 • Gilla oss gärna :)