Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on februari 6th, 2024 | by admin

0

Byaveckorna i Södra Sandby – Måndag


Under måndagskvällen anordnades den första dagen av Lunds kommun Projekt “Byaveckorna” i Södra Sandby. Projektet är ett sätt som kommunen arbetar för en bättre välfärd inom kommunen. De flyttar under veckan ut sin service direkt i byn för att komma i dialog med invånarna samt ta del av deras tankar och perspektiv. 

Kvällen bjöd på föreläsning av olika representanter i kommunen och polisen som höll ett föredrag. Mycket som togs upp var kommunens brottsförebyggande åtgärder i byn så som trygghetsvärdar som cirkulerar under eftermiddagar samt kvällar. Nattvandrare som finns ute under tiderna som ungdomar ofta rör sig ute och fältare som även de finns för att skapa trygghet i byn. Det betonades även att alla har ett tätt samarbete med varandra för att på bästa sätt kunna förhindra att någon eller några, ställer till det för sig själv eller andra. Polisen tipsade även om grannsamverkan och att gemenskapen kan göra mer än man tror i brottsförebyggande syfte!

Det fanns även personer som jobbar med ANDTS på plats och berättade om läget i Södra Sandby. ANDTS står för Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel. Läget i Sandby särskiljer sig varken från andra delar av kommunen eller riket.

 • Alkoholkonsumtionen bland unga är idag historiskt låg, det har aldrig konsumerats så lite som nu.
 • Narkotika konsumtionen är oförändrad till innan, alltså är den stabil. Man har i vattenprover kunnat uppmäta en lägre mängd av cannabis i kommunen, däremot har man sett en ökning bland partydroger. 
 • Cigaretter samt tobak snus har blivit opopulärt dock har tobaksindustrin hittat en ny marknad med nya produkter. Det vita snuset har blivit ett allt vanligare inslag i ungas liv tillsammans med e-cigaretter eller sk. vapes. Detta då de med smaker som tuttifrutti och vattenmelon tagit bort fokus från nikotinet samt röklukten och istället fått det att smaka gott.
 • Lustgas är även något som på senare tid har blivit populärt, det är dock inget stort problem inom byn.

Det påpekades att det bästa sättet att förebygga missbruk är föräldrar som sätter tydliga gränser och som har en trygg relation med sina barn så att de känner att de kan prata med varandra. När man ser att individer är på väg åt fel håll är det bäst att tillsammans med andra föräldrar, föreningen samt skolpersonal ingripa tillsammans för att hjälpa personen på bästa sätt samt mest effektiva. 

Socialtjänsten var också på plats och presenterade några exempel på tjänster som de erbjuder i kommunen.

De har bland annat stöd mottagningen Unga vuxna som riktar sig åt personer mellan 16-29 år och är till för att ge stöd vid psykisk ohälsa som har blivit ett stort problem i samhället överlag.

De erbjuder också kurser samt föreläsningar om hur man själv kan hantera stress eller oro på egen hand. 

Maria Skåne mellersta har stöd och hjälp för unga under 25 med drogproblem samt deras närstående. Det är kostnadsfritt och helt frivilligt. De erbjuder rådgivning, information och behandling. Lättast att kontakta dem är via telefon eller under deras drop in tider en gång i veckan.

Även kommunens digitala självhjälps plattform efter skillsmässa SES nämndes. Här kan de som gått igenom eller går igenom en skillsmässa kan kolla upp tips och råd på hur man kan fortsätta hålla en god relation även efter separationen. 

Kommunen erbjuder också familjerådgivning för de som upplever problem i sina familjerelationer där man kan söka stöd för att kunna bearbeta dem och komma vidare.

Öppenvård för vuxna och anhöriga finns som stöd för de med olika sorters beroende samt de som kan ha hamnat i kriminella kretsar eller dylikt.

Kommunen söker även de som kan tänka sig att öppna sina hjärtan och hem för att bli familjehem eller jourhem. 

Kvällen avslutades sedan med mingel där man kunde prata med alla närvarande vid olika bås som de satt upp. Trygghetsvärdarna hade även en karta som man kunde märka upp otrygga platser på i byn. 

/Enikö


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • april

  13apr15:30Konsert Dalby

  15apr09:00- 12:00Öppna timmar – för dig som är hemma med små barn.

  15apr14:00- 15:30Trivselcaféet

  Visa fler event
 • ICA
  Veberöds städ
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Hund
  smakerosak
  Hälsocenter
  Lasses
  Sprattelgubben
  Qvists Glasmästeri
 • Gröna Kiosken
  IBAB
  PP mekanik
  Gardinateljen
 • Gilla oss gärna :)