Lawes
Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on oktober 28th, 2020 | by admin

0

Dan vann medarbetarpris!

Lunds kommun har infört medarbetarpriser för att särskilt uppmärksamma goda initiativ som leder till smartare användning av våra resurser. Nu har de första vinnarna korats.

Kommunstyrelsen fattade i november 2019 beslut om att införa sex stycken medarbetarepriser. Priserna ska delas ut varje år och pristagarna kan vara en enskild person eller en grupp anställda i Lunds kommun eller de helägda bolagen. Priset tar fasta på nyckelorden kunskap, innovation och öppenhet i visionen och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman 10 000 kronor ska användas för kompetensutveckling, till exempel kurs, studieresa, konferens eller liknande. Kommunstyrelsen har nu utsett de första sex vinnarna.

– En del av det strategiska arbetet i Lunds kommun är att innovation och utveckling ska kunna ske i vardagen. Detta priset är en del av det arbetet. Kraften hos våra medarbetare är väldigt viktig. Kunskapen hos medarbetarna tillsammans nya kloka förslag leder till att hela kommunen kommer utvecklas på ett positivt sätt. I Lund följer vi ledorden lyssna, lära och leda och detta initiativ fångar alla tre aspekterna, säger Fredrik Ljunghill (M), kommunalråd med HR-ansvar.

– Medarbetarna är de som ser till att den kommunala välfärden och servicen fungerar. Det är också våra medarbetare som vet bäst hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Att få vara med och dela ut priser till några av de medarbetarna som bidragit utöver det vanliga till en positiv utveckling av verksamheten är en stor ära, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.


Vinnare 2020

Medarbetarpriset Lyssna

Dan Andersson, fritidsledare på kultur- och fritidsförvaltningen

Motivering: Dan har i många år arbetat oförtrutet med att hitta nya vägar för att nå Södra Sandbys barn och ungdomar för att hjälpa dem att skapa en god och meningsfull fritid. Genom tillit och rak kommunikation skapar han relationer som har vänt många av byns ungdomars liv till det positiva.

Medarbetarpriset Innovation

Benny Jonsson, systemarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Motivering: Benny har varit drivande i flera stora projekt som effektiviserat arbetet för kommunen och underlättat för medborgarna. Bland annat har Benny digitaliserat och effektiviserat bygglovshanteringen och urvalsprocessen vad gäller skolplaceringsbeslut.

Medarbetarpriset Kunskap

Demensteamet på vård- och omsorgsförvaltningen

Motivering: Demensteamet arbetar strukturerat och effektivt med att utbilda, stötta och handleda både medarbetare och anhöriga. De har bland annat utbildat och infört arbetsinstrumentet ”Tidiga Tecken” inom boende LSS. Ett instrument för att tidigt upptäcka förändringar hos den åldrande personen med intellektuell funktionsnedsättning som skulle kunna bero på demenssjukdom.

Medarbetarpriset Leda

Inesa Fejzic, enhetschef på vård- och omsorgsförvaltningen

Motivering: Inesa gör alltid sitt bästa för att utveckla verksamheten för de boendes bästa. Hon öppnar upp för välfärdsteknik och inspirerar andra enheter till innovation och utveckling. Inesa är även en mycket uppskattad chef och ser individens potential och fördelen med att vi tar tillvara på allas kompetens utifrån både ett individ-, samhälls- och arbetsgivarperspektiv.

Medarbetarpriset Lära

Joakim Wede, lärare i matematik och idrott och hälsa på Hedda Anderssongymnasiet, utbildningsförvaltningen

Motivering: Joakim har tagit stora kliv i rollen som ny lärare i idrott och matematik på Hedda Anderssongymnasiet. Joakim anammade direkt Heddas pedagogiska inriktning och integrerade skolans mål i sin yrkesroll. Han hittar ständigt lösningar utifrån behov han fångar upp i organisationen och hos eleverna. Utmaningar i klassrummet bemöter Joakim med nyfikenhet, kreativitet och ett dynamiskt ledarskap.

Medarbetarpriset Öppenhet

Västerbroteamet, medarbetare från stadsbyggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunkontoret

Motivering: Västerbroteamet har under många år arbetat ihärdigt och kontinuerligt med planering, avtal och utveckling av Lunds nya centrala stadsdel i västra Lund. Med stöd av politik och ledning i flera olika kommunala förvaltningar har projektteamet samlat såväl de politiska visionerna som önskemålen hos de externa aktörerna och paketerat dessa i Västerbroprogrammet med tillhörande genomförandeavtal. Västerbroteamet är ett exempel på hur förvaltningsöverskridande arbete effektiviserar berörda förvaltningars insatser nu och på sikt – men också hur vi tillsammans kan uppnå mycket mer!


Bakgrund
Priserna delas ut till personer som är anställda i någon av kommunens förvaltningar eller i något av de helägda bolagen. De tar fasta på nyckelorden i visionen; kunskap, innovation och öppenhet, och förhållningssätten lyssna, lära och leda. Prissumman är 10 000 kronor per pris som ska användas till kompetensutveckling, till exempel en kurs, studieresa eller konferens.

Mer information om priserna och andra priser Lunds kommun delar ut
https://www.lund.se/kommun–politik/kommunfakta/priser-och-stipendier/priser-som-lunds-kommun-delar-ut/


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • augusti

  Inga event

 • ICA
  Kompas
  Stenugn
 • Ciklid
  smakerosak
  Sprattelgubben
  Gåiskor
  Nordsjö
 • Södra Sandby församling
  JH Reklam
 • Qvists Glasmästeri
  KB Bilservice
  Hund
  Lasses
 • kropposjal
  Gröna Kiosken
  PP mekanik
  Kreativa blomster
  Radon
  IBAB
  UpsideDown
  hund O mera
  Thells
  Teknik & Design
  Gardinateljen
  Gloriosa
 • Gilla oss gärna :)