Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Uncategorized

Published on januari 27th, 2019 | by admin

0

Ett grönt bostadsområde

Södra Sandby är en by som ständigt växer och utvecklas. Nu planeras upp till 235 nya bostäder på Sandby backe. Planerna är sammanfattade i en detaljplan som nu ska ut på samråd.

Redan i juli 2017 ansökte LKF om planläggning för bostäder och vårdboende inom del av fastigheten Sandby 50:2, även kallat Sandby backe. Området ses som mycket attraktivt att bygga på eftersom bostäderna skulle ligga inom en radie på 500 meter från centrum samt ha närhet till naturen.

Håkan Nilsson, Fastighetschef på LKF berättar om den nya detaljplanen:

– Det är mycket glädjande att byggnadsnämnden har fattat beslut om att detaljplanen ska ut på samråd. LKF vill fortsätta utveckla Södra Sandby som en attraktiv tätort. Byggstarten för det nya gröna bostadsområdet om ungefär 200 bostäder planeras ske i etapper med början 2022.

Bostäderna utgörs av ca 235 lägenheten i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende.

Området planeras ha ett genomgående grönt tema. Exempelvis ska grönskan förstärkas av den befintliga träddungen och ett sammanhängande grönstråk med gångstigar. Samt ska radhusen, ungefär 135 stycken, grupperas runt bilfria gårdar.

Klas Svanberg (M) är byggnadsnämndens ordförande och är mycket positiv till planerna

-Sandby backe har förutsättningar att kunna bli ett område med bra och centrumnära bebyggelse med kort avstånd till skola, idrottsanläggningar och andra fritidssysselsättningar.

Klas Svanberg fortsätter:

– Den föreslagna bebyggelsen överensstämmer väl med bebyggelsen i Södra Sandby i övrigt. Men det ska bli intressant att få reda på vad Sandbyborna anser om förslaget.

Detaljplanen tar även upp de negativa konsekvenserna med bostadsområdet:
“Planen bedöms få något negativa konsekvenser på hushållningen med jordbruksmark, dock är marken av lägre klass än mark som annars skulle behöva tas i anspråk för att klara det förväntade behovet av bostäder. Planförslaget kommer att innebära konsekvenser för befintlig bebyggelse genom förändrade utsiktsförhållanden vilket är oundvikligt när tätorten utvecklas.”

/Fanny Dellenbo

/Fanny Dellenbo

Karta över Sandby backa
Möjlig planering av området


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  29maj09:00- 12:00Kyrkans Öppna timmar

 • ICA
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Lasses
  KB Bilservice
  Hund
  Sprattelgubben
  Qvists Glasmästeri
  Hälsocenter
  smakerosak
 • Gröna Kiosken
  Radon
  Gloriosa
  hund O mera
  PP mekanik
  IBAB
  Gardinateljen
 • Gilla oss gärna :)