Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Uncategorized

Published on september 14th, 2021 | by admin

0

Framtidsplanen för Södra Sandby är klar

Engagemanget i ortvecklingsprojektet Fokus Södra Sandby har sammanställts i en ”Framtidsplan”. Nu är det dags att successivt genomföra de olika åtgärderna i framtidsplanen.

Drönarbild Södra Sandby

Fokus Södra Sandby är ett ortsutvecklingsprojekt som drivs av Lunds kommun. Projektet startade hösten 2019 och har pågått till hösten 2021. Resultatet från alla dialogaktiviteter som har genomförts i Fokus Södra Sandby har sammanställts i en Framtidsplan för Södra Sandby som kommunstyrelsen har godkänt. Lunds nämnder kommer nu att besluta om och genomföra de åtgärder som finns i Framtidsplanen.

Framtidsplanen bygger på Södra Sandbybornas förslag och åsikter som har framkommit under projektets dialogaktiviteter. Planen berör följande områden: attraktivt centrum och mötesplatser, trafik i Södra Sandby, bostäder, fritidsaktiviteter, företagsetableringar, grönytor – rekreationsmöjligheter – Skrylle och trygghet. Planen sammanfattar Södra Sandbybornas åsikter och förslag under respektive område och beskriver Lunds kommuns svar på hur kommunen arbetar med frågorna samt när och vilka åtgärder som ska genomföras.

–  Det har varit fantastiskt roligt med allt engagemang från invånarna i Södra Sandby. Sandbybornas synpunkter, idéer och förslag har nu sammanställts i en Framtidsplan och de åtgärder som finns beskrivna i planen ska Lunds nämnder arbeta vidare med. Även om projekt Fokus Södra Sandby nu är avslutat så kommer arbetet med att utveckla Södra Sandby att fortsätta. Framtidsplanen tillsammans med den trafikutredning som har gjorts och det pågående planprogrammet kommer att vara viktiga pusselbitar, säger Bernt Bertilsson, (C), ordförande för styrgrupp för Utveckling av tätorterna utanför staden.

När kommunstyrelsen godkände Framtidsplanen tog de också ett beslut om att avsluta projekt Fokus Södra Sandby.

/Lunds kommun

läs mer HÄR


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  30maj14:00- 15:30Triveselcafé

 • ICA
  Stenugn
  Kompas
 • Nordsjö
  Ciklid
  Gåiskor
 • JH Reklam
  Södra Sandby församling
 • Hund
  Qvists Glasmästeri
  Sprattelgubben
  smakerosak
  KB Bilservice
  Lasses
 • hund O mera
  Thells
  IBAB
  Gloriosa
  PP mekanik
  Radon
  Gardinateljen
  Gröna Kiosken
  Kreativa blomster
 • Gilla oss gärna :)