Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on augusti 23rd, 2022 | by admin

0

Inför Valet 2022 – Centerpartiet

Centerpartiet vill att det ska finna en skola nära där man bor för alla mindre barn, och en god äldreomsorg för våra äldre, med olika boendealternativ. Maten ska lagas på plats och av närproducerade råvaror.

Tillväxten ska ske i huvudsak genom förtätning i byarna, inte på åkermarken. Vi vil ha en grön och levande ort med biologisk mångfald.

Vi vill skapa trygghet genom liv och rörelse i byarna, utveckla de mötesplatser som finns och skapa nya. Fritidsgårdar får mer resurser och öppettider och vi värnar träffpunkterna för äldre. Bättre förutsättningar för fler restauranger och caféer. Jobba med god belysning och trygga bymiljöer.

Södra Sandby
Vi vill arbeta för fler seniorbostäder och mötesplatser för föreningarna när Byahuset försvinner.
Trafiksäkerheten på tex Revingevägen, Hällestadsvägen och Mårydsvägen måste tryggas genom bättre cyckelbanor och gångbanor.
Vi vill bygga en pendlarparkering med laddmöjligheter vid Öståkrarondellen.

 Lokaler för föreningar och kultur. När Byahuset försvinner behövs det andra lokaler med möjlighet till idrotts- och kulturaktiviteter för alla åldrar.

– Fler seniorbostäder i Södra Sandby

 Cykel och gångbanor mot Getinge och Hällestadsvägen fram till Mårydsvägen samt cykelväg till Revinge. För att öka trafiksäkerheten har det hög prioritet.

 Kollektivtrafik. För att förbättra kollektivtrafiken och trafikmiljön bör en hållplats för bussarna byggas vid Revingevägen öster om Öståkrarondellen. Där det ska finnas pendlarparkering för cyklar och bilar med laddmöjligheter samt lokal med toaletter för busschaufförer.
Förändrad sträckning av busstrafiken via ringled för bättre lokaltrafik i Södra Sandby bör utredas.

-Trafiken Kommunen bör ta över väghållaransvaret för genomfartsvägarna för att få rådighet över att kunna begränsa genomfartstrafiken.

– Fjärrvärme till Södra Sandby För att minska gasberoendet bör Kraftringen bygga ut sin koldioxidneutrala fjärrvärme.

 • Revinge
      
  – Multiarena för Revingebarnen
      – Nya bostäder i Revinge
      – Skolan i Revinge ska bevaras.
      – Kommunens satsning med utsmyckning på de mindre tätorterna bör även  omfatta Revinge.

Veberöd
Utveckla Veberöd med bättre handelsgator och varför inte ett fint torg? Vi ska utveckla Hasslemölla till en naturlig samlingspunkt.

 • Vi vill bygga fler både lägenheter och villor i Veberöd så att det finns en valfrihet av boenden.
 • Vi vill utveckla bussförbindelserna här och nu, inte vänta på ett utopiskt tåg.
 • Påbörja en översyn på Svaleboskolans idrottshall. Större läktare, se över café-möjlighet och lokaler till föreningar.
 • Ny hållplats för Skåneexpressen, ute vid Rv11.
 • Längre öppettider på återvinningscentralen.
 • Renovering av duschar, omklädning och bastu på Veberödsbadet.
 • Starta utredning om att omvandla parkeringen vi Coop till ett torg. En naturlig samlingsplats för byn med vacker anslutning till bäcken. Givetvis som det går att parkera på, men också avgränsa och använda till en massa annat.
 • 200 nya bostäder i Veberöd 

/ Centerpartiet Lund


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • december

  17dec15:00- 16:00Familjeföreställning: Zambomba

 • ICA
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • eb blommor
  Södra Sandby församling
 • Sprattelgubben
  smakerosak
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
  Hund
  Hälsocenter
  KB Bilservice
 • Radon
  Gröna Kiosken
  IBAB
  PP mekanik
  Gardinateljen
 • Gilla oss gärna :)