Lawes
Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on augusti 22nd, 2022 | by admin

0

Inför Valet 2022 – Miljöpartiet

Vad är era prioriterade konkreta förslag för Veberöd och Södra Sandby de närmaste åren?

 • Vi vill se knutpunkter för hållbara resor i både Veberöd och Södra Sandby. Här kan bil och cykel parkeras säkert, laddas, hyres eller delas i anslutning till en busshållplats. Alla ska ges möjlighet att resa hållbart oavsett om man behöver bilen eller inte.
 • Öka bostadsbyggandet. Vi vill öka målet för bostadsproduktion i de östra tätorterna med 50%. Detta är viktigt för att utveckla orterna och kunna erbjuda god service.
 • Naturen som finns i Veberöd och Södra Sandby är fantastiskt och vi ska vara rädda om den och bevara den. Förvaltningens utredning av konsekvenser förbifartsbyggen i Södra Sandby visar på bland annat ingrepp i natur- och jordbruksmark. Därför har vi röstat nej till att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en östlig förbifart i södra Sandby och lägga in kostnaden för densamma i EVP.
 • Vi har istället föreslagit på andra förslag på åtgärder för att hantera trafikproblemen i Södra Sandby, det vill säga att utveckla infrastruktur för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt att stärka trafiksäkerhet i gaturummet genom t.ex. farthinder utanför skolor.
 • För oss gröna är det viktigt att landsbygden och tätorterna utanför staden lever och är attraktiva. Därför vill att det tidigare bussgaraget i centrum renoveras och omvandlas till ett kulturhus med bred verksamhet som lockar alla åldrar.

Hur ser er framtidsvision ut för byarna vad gäller tex äldreomsorg, kultur, unga, hållbarhet, mobilitet, vård, skola, byggnation, bykänsla etc?

Vår framtidsvision är en kommun som hänger ihop och där hela kommunen lever. Där kommunens byar utvecklas och är attraktiva och trivsamma för människor i alla livets skeden.

För att uppnå detta vill vi utveckla hela Lunds kommun. Vi vill öka bostadsbyggandet i de östra tätorterna med 50% och satsa på infrastruktur såsom kollektivtrafik och cykelvägar.

Vi tycker att kulturen, exempelvis den kommunala kulturskolan, bör bli mer närvarande i hela kommunen. Därför vill vi införa öppen kulturskoleverksamhet, det vill säga att Kulturskolan erbjuder verksamhet till barn som inte är inskrivna i den ordinarie verksamheten, exempelvis på kommunens mötesplatser eller i andra lämpliga lokaler.

Vi vill förbättra kollektivtrafiken från byarna till exempelvis Malmö och Lund. Samtidigt ser vi att bilen kommer att behövas i många delar av kommunen även i framtiden. Därför måste politiken göra det enklare att ladda och tanka hållbart. Vi vill att alla de östra tätorterna ska ha en knutpunkt för hållbara resor i anslutning till en busshållplats. Vid denna knutpunkt ska det gå att parkera, ladda elbilen, hyra bil eller elcykel, med mera.

Miljöpartiet vill satsa mycket mer på skolan och ha mindre klasser och barngrupper. Detta är viktigt för hela kommunen. I den senaste budgeten satsade vi 80 miljoner mer än den styrande Lundakvintetten på barn- och skolnämnden, bland annat för att minska storleken på barngrupperna i förskolan och klasserna i grundskolan.

Ytterligare ett område som är viktigt att satsa på är äldreomsorgen. Vi vill framför allt satsa mer på personalen, genom en bättre arbetsmiljö och högre löner. På så sätt kan kommunen rekrytera personal och erbjuda en god omsorg. Vi vill också skydda äldre mot extrem hetta och satsa på att bryta den ofrivilliga ensamheten


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • oktober

  6okt19:00- 21:00Teaterföreställning: Räkna de lyckliga stunderna blott

  9okt11:00- 13:30Scoutkårens barnloppis

  12okt19:00- 20:00Allsång med Flygelkören Under ledning av Gösta Petersén

  Visa fler event
 • Stenugn
  ICA
 • Ciklid
  Nordsjö
  Gåiskor
 • JH Reklam
  Södra Sandby församling
 • Sprattelgubben
  Lasses
  Hund
  smakerosak
  Qvists Glasmästeri
  KB Bilservice
 • Gardinateljen
  PP mekanik
  IBAB
  hund O mera
  Radon
  Gloriosa
  Gröna Kiosken
  Kreativa blomster
 • Gilla oss gärna :)