Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on september 4th, 2022 | by admin

0

Inför valet 2022 – Moderaterna

Byarnas framtida utveckling.

 • Vad är era prioriterade konkreta förslag för Veberöd och Södra Sandby de närmaste  åren? Genomföra FÖP Veberöd och Centrumplanen för Södra Sandby. Vi kan dock tänka oss en lägre utbyggnadsgrad och utbyggnadstakt än vad dessa planer utvisar.
 • Hur ser er framtidsvision ut för byarna vad gäller tex äldreomsorg, kultur, unga, hållbarhet, mobilitet, vård, skola, byggnation, bykänsla etc?

Byarna skall vara en plats där man föds, kan växa upp, vara verksam och åldras i trygghet. Kortsagt byn skall vara en fantastisk plats till för alla åldrar där vi säger hej och hjälper varandra.

För att det skall vara möjligt måste man prioritera byggnationen. I dag saknas bostäder för unga  och bostäder för s.k. 55+ boenden i såväl Veberöd som Södra Sandby. Aktiva seniorer har idag andra krav på sitt boende än tidigare. Man vill kunna bo kvar i närheten av sina goda vänner men inte ha det arbete som det medför att ha en villa. Däremot vill man gärna ha en liten täppa att kunna gå ut i. Denna typ av seniorboenden saknas i byarna men även i staden och bör prioriteras. Med det sagt är det viktigt att byarna får bibehålla sin karaktär och inte förvandlas till småkopior av Lund. Byggnadshöjden bör hållas låg och harmonisera med omgivande bebyggelse.

För att äldre och barnfamiljer skall kunna få den service som det behöver måste vård och skola i byarna garanteras. Det gäller även byskolorna i t.ex. Torna Hällestad och Revinge. Vården kan lösas antingen i regional eller privat  regi . En sak som däremot måste återföras till Veberöd är skoltandvården. Det är inte rimligt att barn skall behöva ta bussen till Sjöbo för skoltandvård.

För att kunna utveckla byarna hållbart är det A och O med god kollektivtrafik. Redan idag är det goda förbindelser i rusningstrafik, men vill man bryta bilberoendet måst trafiken vara tätare även utanför rusningstrafik och på helgerna.

/Moderaterna


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  29maj09:00- 12:00Kyrkans Öppna timmar

 • Stenugn
  ICA
 • Ciklid
  Gåiskor
 • eb blommor
  Södra Sandby församling
 • Lasses
  Sprattelgubben
  smakerosak
  Hälsocenter
  Qvists Glasmästeri
  KB Bilservice
  Hund
 • PP mekanik
  Radon
  IBAB
  Gloriosa
  Gröna Kiosken
  hund O mera
  Gardinateljen
 • Gilla oss gärna :)