Lawes
Sandby autoservice
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on november 16th, 2023 | by admin

0

Klartecken för mer bykärna i Södra Sandby

Nu kan utvecklingen av Södra Sandby ta fart, och utgångspunkten blir det planprogram som byggnadsnämnden idag beslutat om. Efter att Lunds kommun tidigare i år bestämt sig för att ta över ansvaret för genomfartsvägarna är det möjligt att fortsätta planeringen. Det innebär en tätare bykärna med fler bostäder, mer service och ny plats för busshållplatser.

Det planprogram som byggnadsnämnden nu beslutat handlar om de centrala delarna av Södra Sandby. Huvudidén är att utveckla orten med ett mer levande centrum med mötesplatser, bostäder, handel och service. En bärande tanke är att gatumiljön inte ska domineras av biltrafiken, vilket är möjligt om det är Lunds kommun som ansvarar för genomfartsvägarna och inte Trafikverket.

Genom att omvandla genomfartsvägarna till samlande gator med en tydligare bykaraktär kan biltrafiken finnas kvar, men på byns villkor. Den största busshållplatsen är tänkt vid Centrumhuset, för att ligga bättre i förhållande till väl etablerade målpunkter och det som kan bli ett nytt torg.

Centralt i Södra Sandby kan det bli plats för ungefär 300 nya bostäder, de flesta i lägenheter och radhus. Förslaget innebär förtätningar, främst längs med Revingevägen men också i kvarten runt om. Den service som idag finns utspridd får möjligheten att samlas runt två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett större vid korsningen Skogsvägen-Revingevägen.

Nu väntar intensivt arbete med nya detaljplaner för tre olika tomter i Södra Sandby. Det handlar om gamla busstorget, platsen där PoG bygghandel förr låg och platsen för Byahuset.

– Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med mer konkreta utvecklingsplaner för Södra Sandby. Det innebär att fler äldre och unga kan bo kvar i byn och möjligheter för fler att bli nya Sandby-bor. När Södra Sandby får en trevligare bykärna, mindre präglad av trafik, blir det en ännu mer attraktiv bostadsort, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande

– I arbetet med detaljplanerna kommer en trafikutredning göras parallellt. Även ett gestaltningsprogram tas fram för att visa på hur gator och torg ska formges för utformning och möblering., säger Maria Milton, planchef på Lunds kommun.

Under planprogramssamrådet 2021 kom det i drygt hundra yttranden. Många uttryckte uppskattning över förslaget och menade att förändringarna kan bidra till en mer levande bykärna. En vanlig åsikt var missnöje över den nuvarande trafiksituationen som nu alltså är ett steg närmare en lösning.

För mer information kontakta gärna

Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande, 0736- 22 92 69, bjorn.abelson@lund.se
Maria Milton, planchef stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun, 0734-48 51 40, maria.milton@lund.se
Planarkitekt Ulrika Thulin, planarkitekt, stadsbyggnadskontoret, 0729-87 81 53, ulrika.thulin@lund.se

Relaterade länkar


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • juni

  26jun14:00- 15:00Sommarcafé på församlingshemmet

 • ICA
  Stenugn
  Veberöds städ
 • Ciklid
  Gåiskor
 • eb blommor
  Södra Sandby församling
 • Qvists Glasmästeri
  Sprattelgubben
  Lasses
  Hund
  Hälsocenter
  smakerosak
 • IBAB
  Gardinateljen
  PP mekanik
  Gröna Kiosken
 • Gilla oss gärna :)