Lawes
Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice

Lions

lions

Lions Club Södra  Sandby

Lions Club i Södra Sandby bemannas av personer med  stor medkänsla för behövande människor. Klubben har idag 20 medlemmar.

Under verksamhetsåret bedrives insamlingsverksamheter som totalt inbringar ca 91.000 kronor pengar som generösa människor i byn skänker i olika tillfällen.

skarmklipp

Insamlingsaktiviteter som genomföras är

  • Insamling till  Världens Barn
  • Tillverkning och försäljning av julkranser samt julmarknaden i byn
  • Insamling av julgranar
  • Valborgsmässofirande med ankerace
  • Insamling av glasögon
  • Försäljning av Lions mint
  • Insamlingsbössor utsatta i byns butiker

Sandbyborna hjälper Lions hjälpa.
Insamlade medel fördelas dels lokalt i byn dels till världsomspännande hjälpprojekt.

 

Kontakt: Bengt Bengtsson: bengt_65bengtsson@hotmail.com eller 0705104810

För mer information om Lions besöker du vår webbplats  www.lionsclubs.org

Lions Clubs International är världens största serviceklubborganisation. Klubbens 1,4 miljoner medlemmar i mer än 46 000 klubbar hjälper samhällen i cirka 200 länder och geografiska områden runt om i världen.

 


Back to Top ↑