Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on maj 4th, 2022 | by admin

0

Medborgarbudget Södra Sandby

Under våren har hela 394 förslag lämnats in, och den 4 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att 74 av förslagen ska tas vidare för röstning. Gemensamt för dessa förslag är att de på ett tydligt sätt uppfyller alla kriterier för medborgarbudget https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/medborgarbudget. I bilagan kan du ta del av alla förslag som gått vidare.   

Om ditt förslag inte gått vidare till röstning kan det finnas flera skäl till detta. En förklaring kan vara att kostnaden för förslaget överstiger de 500 000 kronor som avsatts för varje insats. Det kan också handla om att förslaget avser en driftsfråga eller att den inte ligger inom kommunens rådighet (det kan till exempel handla om mark som inte ägs av kommunen, eller en trafikfråga där Trafikverket är ansvarig myndighet).  Det finns också förslag som är så allmänt hållna att de behöver utredas vidare och därför inte går vidare för röstning. Många av de inkomna förslagen ryms också inom åtgärder som redan är planerade, exempelvis inom ramen för anläggandet av nya stadsdelsparker. Sådana förslag har inte gått vidare till röstning eftersom insatsen ändå kommer att genomföras.

Vad händer nu?

Den 1 juni startar röstningen – då kan alla ni som är bosatta i någon av byarna lämna er röst på det förslag som ni vill ska vinna! Vi på kommunkontoret kommer innan dess att bearbeta de 74 förslagen och i dialog med er förslagslämnare titta närmare på om till exempel snarlika förslag kan slås ihop. I vissa fall kan förslag också behöva förtydligas, allt för att vi ska kunna presentera så tydliga förslag som möjligt för er att rösta på.

Röstningen kommer genomföras via e-tjänst som nås via https://lund.se/kommun-och-politik/sa-kan-du-paverka/medborgarbudget  och det eller de förslag som får flest röster kommer att genomföras under hösten.

Vill du ställa frågor och få hjälp med att rösta besök vår drop in i Södra Sandby, Stångby, Dalby, Veberöd och Genarp. På lund.se hittar du exakt dag och tid.

 /Lunds kommun

Förslag

Södra Sandby
Ett utegym
Revinge
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser litet utegym med fallskydd, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Utegym, multisportplan
Revinge
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser litet utegym med fallskydd, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Multisportplan
inte specificerat
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser mindre multiarena, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Multisportarena placerad vid idrottsplatsen. Kostar cirka 500 000kr inkl montering.
Revinge
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser mindre multisportarena, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Fästanparken är en träffpunkt för alla i Sandby. Pensionärer fikar, skolorna utflykter, hundägare promenerar och BVC i byn har träffar. Parken är eftersatt. Där finns knappt sittplatser, belysningen är undermålig och grillplatsen är sliten. Tänk om det hade funnits sittplatser, papperskorgar, fröautomater till ankorna. Aktivitetsbana till barnen eller frågesportsrunda. Träden behöver ses över då det faller många var storm. Det är lerigt och nedgånget och hade behövt en allmän uppfräschning
Fästanparken
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser 5 nya bänkar och 3 nya bänkbord samt armaturer. Planer finns på en större lekplats/samlingsplats.

Södra Sandby
Att man gör ett utegym vid fotbollsplanen samt utökar och förnyar lekplatsen. Gärna en parkliknade yta vid fotbollsplanen med bänkar och bord
Revinge
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser litet utegym med fallskydd, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Bouldering-anläggning och utegym likt den/det i stadsparken i Lund som jag upplever är väldigt attraktiva platser och välutnyttjade av allmänheten.
Gröning bredvid Furudungen
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser litet utegym med fallskydd, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Anläggning av parkeringsplats invid hundrastplats för att öka trafiksäkerheten samt tillgängligheten och därmed attraktiviteten. Samt belysning över området och bänkar utanför rasthagen.
Lindegårdsvägen Hundrastplats
Ca 250 000 kronor
Kostnaden avser asfaltering av ca 200m2 . Kan behövas bygglov.

Södra Sandby
Jag önskar att placera ut korgar för frisbeegolf i anslutning till det större grönområde som är beläget i nära anslutning till kyrkan.
Vid naturrum Södra Sandby
Inom budget men exakta platsen behöver utredas.

Södra Sandby
Grillplatser på väl utvalda ställen vid den den större gröning som finns i norra änden av byn (och även gärna vid tennisplanerna)
Fästanparken
Ca 150 000 kronor
Kostnaden avser upprustning av befintlig grillplats vid Fästan/ Sofielundsparken (grill, soptunna samt bänkbord i naturstil)

Södra Sandby
Grillplatser på väl utvalda ställen vid den större gröning som finns i norra änden av byn (och även gärna vid tennisplanerna)
Fästanparken
Ca 150 000 kronor
Kostnaden avser upprustning av befintlig grillplats vid Fästan/Sofielundsparken. Grill, soptunna samt bänkbord i naturstil.

Södra Sandby
Ett utegym för vuxna bredvid lekplatsen
Glasbjörksvägen
Ca 500 000 kronor
Kostnaden avser litet utegym med fallskydd, men den exakta platsen och driften behöver utredas vidare.

Södra Sandby
Bänkar och bord någonstans på den stora ängen där barnen spelar boll och leker. Nu finns ingenstans att sitta för oss som inte är så mobila att vi kan sitta på marken.
Klockarevägen/Kornvägen
Ca 100 000 kronor
Kostnad avser två till tre bänkbord (ställs som långbord) och soptunna intill linbanan

Södra Sandby
Jag önskar en uppdatering av lekplatsen till en naturlekplats som den på Björkstigen i Sandby. I lejonskogen har ett antal granar drabbats av granbarkborren så de har tagits bort. Så den naturliga lekplatsen är borta. Där behövs även en ”rensning” det är lite farligt där nu. Lite klättrings redskap och balansredskap. Bord och sittplatser behövs också.
Lekplats nr. 232 Skalbaggev. 15
Ca 500 000 kronor
Kostnad avser mindre upprustning av lekplatsen vid Skalbaggevägen med naturtema

Södra Sandby
En hundlatrintunna på Vinkelhakens vändplats
Vinkelhaken
Ca 25 000 kronor
Kostnad avser hundlatrin på lämplig plats vid Vinkelhaken/Revingevägen

Södra Sandby
Skyltning längs cykelvägen Södra Sandby-Lund i form av informationstavlor/skyltar vid påfarterna och komplettera med bilder målade på banan på gående/cyklande/andra på rätt sida om vägen i rätt riktning.
Inte specificerat
Ca 200 000 kronor
Kostnad avser målning av linjer samt uppsättning av skyltar

Södra Sandby
Konsertevenemang med Lokala band som t ex Hedda hatar
inte specificerat
Ca 100 000 kronor
Kostnaden baserad på tidigare ansökningar för liknande arrangemang

Södra Sandby
Foto/konstuställningar. Öppna platser där man kan ställa ut till självkostnad. T ex bibliotek, köpcentra m m
inte specificerat
Ca 30 000 kronor
Kostnaden baserad på tidigare ansökningar för liknande arrangemang

Södra Sandby
Befintlig bänk byts ut mot en ny och placeras förslagsvis mittemot dagiset i stället.
Mellan Spinnarevägen och Blåvingevägen
Ca 30 000 kronor
Kostnad avser placering av ny bänk på motsatt sida gång- och cykelväg, mellan Uggleskolan och Lejonskogen

Södra Sandby
Fler parkbänkar med bord.
Sofielundsparken
Ca 150 000 kronor
Kostnad avser 5 nya bänkar och 3 nya bänkbord

Södra Sandby
Belysning i Sofielundsparken
Sofielundsparken
Ca 500 000 kronor
Byte av armatur på befintliga stolpar samt ett antal nya stolpar längs huvudstråk i parken bedöms kosta 500 000 kronor.

Södra Sandby
Förbättringar i Sofielundsparken: Utomhusscen i kullen på ena sidan.
Sofielundsparken
Ca 300 000 kronor
Liten enkel scen uppfyller kriterierna, exakt kostnad behöver utredas vidare

Södra Sandby
En parkourbana i Södra Sandby.
inte specificerat
Ca 500 000 kronor
Inom budget men exakta platsen behöver utredas.

Södra Sandby
Att det kring gräsmattorna kring bäcken genom Södra Sandby görs en förbättring av miljön för bin, humlor och andra insekter. Detta kan t.ex. göras genom att: * Det planteras ängsblommor på/i/kring gräset.
Sofielundsparken
Ca 75 000 kronor
Bygga insektshotell/humleholkar uppgår till en kostnad av 75 000 kronor


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • december

  17dec15:00- 16:00Familjeföreställning: Zambomba

 • Stenugn
  ICA
 • Ciklid
  Gåiskor
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Hund
  Qvists Glasmästeri
  smakerosak
  Lasses
  KB Bilservice
  Hälsocenter
  Sprattelgubben
 • IBAB
  Radon
  Gardinateljen
  Gröna Kiosken
  PP mekanik
 • Gilla oss gärna :)