Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on februari 27th, 2024 | by admin

0

Ny översiktsplan – samråd

Nu är det samråd på förslaget till reviderad översiktsplan. Därmed startar möjligheten för dig som lundabo, företagare eller organisation att säga hur du vill att Lund ska utvecklas och bevaras.

Totalt innebär förslaget att kommunen kan växa med totalt 30 000 nya bostäder fram till 2050. En ännu starkare inriktning på förtätning innebär att mindre jordbruksmark tas i anspråk än i den gällande översiktsplanen från 2018. Hellre än att skapa nya områden ska de som redan finns utvecklas, på så sätt kan Lund spara resurser och dra bättre nytta av till exempel skolor, parker, vägar och annan teknisk infrastruktur.

Av de nya bostäderna planeras två tredjedelar i Lunds stad och resten i de övriga tätorterna och på landsbygden.

Dubbelklicka på videon för full storlekhttps://streamio.com/api/v1/videos/65dc572f6f8d8d735d000001/public_show?player_id=59eed3d56f8d8d20b5000001

Lämna synpunkter

Senast 30 april behöver du lämna dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter i vårt formulär

Om du inte vill använda vår e-tjänst kan du skriva till oss.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Brev: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 Lund.

Förslaget i sin helhet

Här hittar du förslaget i sin helhet, som en egen webbplats. Vi rekommenderar att använder en dator när du tar del av innehållet, det kan vara svårt att läsa på en mindre skärm.

Förslaget som en egen webbsida

Förslaget som PDF

 1. InledningPdf, 4 MB.
  Här beskrivs ett antal utgångspunkter för översiktsplanen. Här finns också en sammanfattning av förslaget.
 2. Planens huvuddrag Pdf, 4 MB.
  Här kan du ta del av de övergripande, strategiska riktningarna för kommunen samt se den samlade mark- och vattenanvändningskartan.
 3. Geografiska inriktningar Pdf, 36 MB.
  Här kan du läsa om vilka riktlinjer som gäller specifikt i en viss tätort, en del av landsbygden eller en särskild stadsdel.
 4. Tematiska inriktningar Pdf, 26 MB.
  Här kan du läsa om exempelvis grönstruktur, mobilitet, klimat eller vatten. För varje tematiskt område finns ställningstaganden och strategier.
 5. Riksintressen och lagskydd Pdf, 5 MB.
  Här redovisas hur översiktsplanen tar hänsyn till och eventuellt påverkar riksintressen och miljökvalitetsnormer.
 6. Konsekvenser Pdf, 4 MB.
  Här beskrivs planens konsekvenser utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Här hittar du också miljökonsekvensbeskrivningen.
 7. Mark- och vattenanvändningskartaPdf, 1 MB.

Hela förslaget finns också att läsa på kommunhuset Kristallen, Brotorget 1, och på alla Lunds bibliotek.

Samrådsaktiviteter

I mars och april bjuder vi in till samtal om översiktsplanen på 11 olika platser i kommunen. I Stadshallen kommer det att vara en utställning som presenterar förslaget.

Alla våra aktiviteter

Sammanfattning av förslaget

Hela Lunds kommun växer och utvecklas. Som en regional tillväxtmotor, med flera livskraftiga tätorter och fantastiska natur- och landsbygdsmiljöer erbjuder Lund en stor variation och många möjligheter för boende, besökare, företag, utbildning och forskning.

Lunds nya översiktsplan ger möjlighet att utveckla 30 000 nya bostäder fram till 2050. Två tredjedelar av dessa planeras i Lunds tätort och resten i tätorterna och i byar på landsbygden.

Att hela kommunen ska leva och utvecklas är en av de prioriterade inriktningarna för förslaget till Lunds nya översiktsplan. Förslaget innebär ett större fokus på kommunens tätorter och landsbygd. Dalby, Södra Sandby, Veberöd, Genarp, Stångby, Revinge, Torna Hällestad, Vallkärra, Björnstorp och Håstad ska alla utvecklas som livskraftiga tätorter. Service, mötesplatser och kollektivtrafik ska stärkas utifrån orternas förutsättningar och utvecklingen ska ske i samspel med platsernas unika kvaliteter. Även de mindre byarna Hardeberga stationsby, Skatteberga, Dörröd och Vomb ges förutsättningar att växa.

Mer ur sammanfattningen

Tidplan

2023

Dialog och annat förarbete

Maj: Kommunfullmäktige beslutade om en så kallad planeringsstrategi.

December: Byggnadsnämnden godkände förslaget till översiktsplan och skickade det vidare till kommunstyrelsen.

2024

14 februari: Kommunstyrelsen godkände förslaget och beslutade att det är redo för samråd

Mars-april: Samråd med aktiviteter och möjlighet att lämna synpunkter.

30 april: Sista dag att lämna synpunkter.

Maj-augusti: Synpunkter tas om hand och förslaget bearbetas.

Hösten: Politiskt beslut fattas om granskning.

2025

Vinter: Granskning med ny möjlighet att lämna synpunkter.

Våren:  Synpunkter tas om hand och förslaget bearbetas

Sommaren: Kommunfullmäktige beslutar om översiktsplanen. Om ingen överklagar får den därefter laga kraft.

Mer om processen för att ta fram en översiktsplan och vad en översiktsplan är.

Vi fördjupar oss i Genarps viktigaste frågor

Hur ska Genarp utvecklas på lång sikt? Var kan vi bygga nytt, vad kan utvecklas och vad är viktigt att bevara? Genarp är en plats som vi tittade extra noga på under 2023 i arbetet med att revidera översiktsplanen.

Mer om arbetet i Genarp

Våra förutsättningar

En översiktsplan anger riktning och ger vägledning i beslut om hur kommunens fysiska miljöer ska utvecklas på längre sikt, en viktig del i arbetet är väga samman en rad olika intressen.

Som en grund i arbetet finns ett direktiv från kommunstyrelsen. I det betonas bland annat att hela Lund ska leva, att det ska skapas förutsättningar för ett starkt näringsliv och att Lund ska utvecklas hållbart i takt med omvärlden. Den nya planen ska ta sikte på Lund år 2050. 

Kommunstyrelsens direktivPdf, 272 kB.

Läs mer HÄR

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • juni

  26jun14:00- 15:00Sommarcafé på församlingshemmet

 • Stenugn
  ICA
  Veberöds städ
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Lasses
  smakerosak
  Sprattelgubben
  Hälsocenter
  Qvists Glasmästeri
  Hund
 • Gardinateljen
  Gröna Kiosken
  PP mekanik
  IBAB
 • Gilla oss gärna :)