Lawes
Sandby autoservice
Sandby autoservice
Lawes

Sandbybygdens hembygdsförening

 

skarmklipp

skarmklipp

 

Sandbybygdens hembygdsförening är en ideell och allmännyttig samt politiskt och religiöst obunden förening. Vårt ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö och kulturarv och föra det vidare till kommande generationer. Mer information hittar du i våra stadgar HÄR.

Föreningen gör studiebesök på lokala företag, skolor och andra verksamheter i Södra Sandby med omnejder, arrangerar föredrag och uteaktiviteter, allt med anknytning till bygden och dess befolkning förr och nu. Om intresse finns ordnas studiecirklar i projekt som berör bygden och dess historia.

Föreningen har normalt fyra programpunkter per termin som alla avslutas med kaffe och fortsatt diskussion kring det vi tagit del av. Vi informerar om vår verksamhet via hemsidan, via e-post, vanlig post och på föreningens anslagstavla i Centrumhuset.

Föreningen har ambitionen att varje år ge ut en årsbok som handlar om händelser, verksamheter eller personer som har betytt något för Sandbybygden eller som på annat sätt är minnesvärda. Dessa årsböcker får medlemmarna och tidigare årsböcker kan köpas HÄR

Föreningen har cirka 500 medlemmar. De flesta bor i och omkring Södra Sandby eller har anknytning till Sandbybygden.

Medlemsavgiften är för närvarande 150:- per år för enskild person, men innebär att  boende på samma adress kan deltaga i våra aktiviteter.

Besök gärna vår hemsida där information om program och annat finns!

HEMSIDA


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • augusti

  Inga event

 • ICA
  Kompas
  Stenugn
 • Ciklid
  Sprattelgubben
  Gåiskor
  smakerosak
  Nordsjö
 • Södra Sandby församling
  JH Reklam
 • KB Bilservice
  Hund
  Lasses
  Qvists Glasmästeri
 • Teknik & Design
  Radon
  Gröna Kiosken
  Gloriosa
  IBAB
  Kreativa blomster
  UpsideDown
  kropposjal
  Thells
  hund O mera
  Gardinateljen
  PP mekanik
 • Gilla oss gärna :)