Sandby autoservice
Lawes
Sandby autoservice
Lawes

Kommun

Published on december 5th, 2023 | by admin

0

Trygghetsvärdar på plats Södra Sandby

Lund har som mål att fortsatt vara i topp när tryggheten i Sveriges kommuner rankas. Som en del i arbetet kommer trygghetsvärdar under två år att närvara i Södra Sandby. Syftet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Nu är de fyra värdarna på plats i byn.

Säg gärna hej till Södra Sandbys fyra trygghetsvärdar om du stöter på dem.

– I Lunds kommun arbetar vi aktivt med trygghetsfrågorna på flera olika sätt runt om i hela kommunen. Nu stärker vi arbetet ytterligare i Södra Sandby för att fortsätta öka tryggheten, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Genom synlighet och relationsskapande är det tänkt att trygghetsvärdarna i Södra Sandby ska minska brottsligheten och öka tryggheten där. Området valdes ut som försökstätort när beslutet fattades av kommunstyrelsen i december 2022. Ett socialt brottsförebyggande arbete är en del av uppdraget. Det kommer att ske genom uppsökande arbete, dialog och samverkan. Målet är att skapa goda relationer med medborgare, näringsidkare, fastighetsägare och andra.

Eftersom de endast är fyra personer som jobbar två i taget räknar de med att ganska snart bli kända ansikten i området.

– Vi hoppas att både unga och gamla tar chansen att stanna upp och byta några ord med värdarna om hur de upplever tryggheten i Södra Sandby. Det går också att ställa frågor och lämna synpunkter och tips via lund.se, säger Håkan Nilsson, säkerhetschef på Lunds kommun.

Ett uppdrag för trygghetsvärdarna är att identifiera otrygga platser. Det kan gälla belysning som inte fungerar, skadegörelse, klotter och annat som kan påverka den upplevda tryggheten. De arbetar främst eftermiddagar och kvällar och färdas i en tydligt uppmärkt bil, eller promenerar till fots i området med kläder med texten ”Trygghetsvärd”.

Trygghetsvärdarna har inga befogenheter att omhänderta eller avvisa personer. Men vid behov kan de tillkalla polis, väktare, ambulans eller räddningstjänst. De samverkar också med sociala jouren, fältgruppen och annan verksamhet inom kommunen.

Efter försöksperioden på två år ska verksamheten utvärderas och effekten av insatsen analyseras.

Fakta om trygghetsvärdarna i Södra Sandby

 • Trygghetsvärdar är en ny verksamhet i Lunds kommun som testas i Södra Sandby under en försöksperiod på två år.
 • Efter försöksperioden ska verksamheten utvärderas och effekten av insatsen analyseras.
 • Trygghetsvärdarnas observationer och samtal under arbetspassen är en del av kommunens kontinuerliga lägesbildsarbete och bidrar till kommunens långsiktiga trygghets- och brottsförebyggande arbete.
 • Om du vill lämna tips eller komma i kontakt med trygghetsvärdarna gör du det genom att mejla till: trygghetsvard@lund.se
 • Du ska alltid använda nödnumret 112 om det är fara för liv, egendom eller miljö samt vid pågående brott eller ordningsstörningar.
 • Läs mer om Lunds kommuns brottsförebyggande arbete på lund.se: Brottsförebyggande arbete

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • juni

  26jun14:00- 15:00Sommarcafé på församlingshemmet

 • ICA
  Veberöds städ
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • eb blommor
  Södra Sandby församling
 • Qvists Glasmästeri
  Sprattelgubben
  smakerosak
  Hund
  Lasses
  Hälsocenter
 • Gröna Kiosken
  IBAB
  Gardinateljen
  PP mekanik
 • Gilla oss gärna :)