Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on februari 15th, 2023 | by admin

0

Utbyggnad av gång- och cykelbana Skattebergavägen

Hösten 2022 påbörjades arbetet med en ny gång- och cykelbana på Skattebergavägen i Södra Sandby. Bygget påbörjades i november och kommer att färdigställas våren 2023.

Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Skattebergavägen är en kompletterande länk för att erbjuda en förbindelse med separat gång- och cykelbana mellan Flyingevägen och Revingevägen i Södra Sandby. Sträckan kommer att koppla ihop lokala cykelresebehov inom Södra Sandby men underlättar även cykling ut i landskapet mot Flyinge, Skatteberga och Revinge. Komfort och trafiksäkerheten kommer att öka för både fotgängare och cyklister.

Karta som visar sträckan längs Skattebergavägen som får ny gång- och cykelbana. Det gäller från Norrevång i väster till där vägen byter namns till Kyrkovångsvägen i öster.

Sträcka längs med Skattebergavägen.

Tidplan och status för Skattebergavägen

 • Arbetet påbörjades: november 2022.
 • Förväntas klart: våren 2023.

Ändringar kan komma att ske i tidplanen.

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  29maj09:00- 12:00Kyrkans Öppna timmar

 • ICA
  Stenugn
 • Gåiskor
  Ciklid
 • eb blommor
  Södra Sandby församling
 • Hälsocenter
  KB Bilservice
  Lasses
  Hund
  Qvists Glasmästeri
  Sprattelgubben
  smakerosak
 • Gardinateljen
  Gröna Kiosken
  Radon
  PP mekanik
  IBAB
  Gloriosa
  hund O mera
 • Gilla oss gärna :)