Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Kommun

Published on november 22nd, 2022 | by admin

0

Utbyggnad av gång- och cykelbana Skattebergavägen

Till hösten 2022 kommer en ny gång- och cykelbana byggas på Skattebergavägen i Södra Sandby. Bygget förväntas påbörjas i november och färdigställas före årskiftet.

Utbyggnad av gång- och cykelbana längs Skattebergavägen är en kompletterande länk för att erbjuda en förbindelse med separat gång- och cykelbana mellan Flyingevägen och Revingevägen i Södra Sandby. Sträckan kommer att koppla ihop lokala cykelresebehov inom Södra Sandby men underlättar även cykling ut i landskapet mot Flyinge, Skatteberga och Revinge. Komfort och trafiksäkerheten kommer att öka för både fotgängare och cyklister.

Karta som visar sträckan längs Skattebergavägen som får ny gång- och cykelbana. Det gäller från Norrevång i väster till där vägen byter namns till Kyrkovångsvägen i öster.

Sträcka längs med Skattebergavägen.

Tidplan och status för Skattebergavägen

 • Arbetet påbörjas: november, under vecka 47.
 • Förväntas klart: före årsskiftet 2022.
 • I samband med bygget har Wavecon fått uppdraget av tekniska förvaltningen att besiktiga ett flertal fastigheter i området. Besiktningen avser eventuella vibrationer vid schaktning och packningsarbete längs Skattebergavägen. Besiktningen sker i vecka 42 och 43.

Notera att ändringar kan komma att ske i tidplanen.

Hur påverkas vi som bor i närheten?

Under byggnationen kommer det stundtals bli visst buller. Det kan tidvis bli mer besvärligt att ta sig fram på grund av byggarbetena då körbanor och gångbanor behöver stängas av. Vägen kommer att stängas av i omgångar men ett körfält kommer alltid att hållas öppet.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Södra Sandby längs med Skattebergavägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Södra Sandbys huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

/Lunds kommun


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑
 • maj

  29maj09:00- 12:00Kyrkans Öppna timmar

 • Stenugn
  ICA
 • Gåiskor
  Ciklid
 • Södra Sandby församling
  eb blommor
 • Qvists Glasmästeri
  Hund
  Sprattelgubben
  Hälsocenter
  smakerosak
  Lasses
  KB Bilservice
 • Gardinateljen
  Radon
  IBAB
  Gröna Kiosken
  Gloriosa
  hund O mera
  PP mekanik
 • Gilla oss gärna :)