Sandby autoservice
Lawes
Lawes
Sandby autoservice

Vård & omsorg

Allmänt

Sjukhus och vårdcentraler drivs av landstinget Region Skåne. Region Skåne ansvarar därutöver för att barn och vuxna i Skåne har tillgång till allmäntandvård och specialisttandvård samt till sjukhustandvård.

Blir du sjuk ska du i första hand vända dig till vårdcentralen eller kontakta sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177 eller https://www.1177.se/Skane/.

När det gäller vårdcentral, BVC (barnavårdscentral), barnmorskemottagning och barn- och ungdomstandvård listar du dig där du vill gå – och tillhör sedan den mottagningen tills du gör ett nytt val: https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/att-valja-vardmottagning/halso–och-vardval-i-skane/

Apotek

Apoteket Veberöd. Mer info HÄR – Veberöd

Sjukvård

Capio Novakliniken. Mer info HÄR – Veberöd

Psykosociala insatser

Har du och ditt barn behov av psykosociala insatser kan du läsa mer här om vad kommunen erbjuder HÄR

Personlig assistans

Omtanken i Skåne AB. Mer info HÄR – Veberöd

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Behöver du stöd med rehabilitering i samband med sjukdom, skada eller funktionsnedsättning är det oss i kommunen du ska kontakta: https://www.lund.se/omsorg–hjalp/stod-i-hemmet/hemsjukvard/

Behöver du extra hjälp för att kunna bo kvar hemma? Då kan du ha rätt till stöd från kommunen. Vilket stöd du får beror på dina behov och kan handla om allt från stöd med städning till rehabilitering. Här kan du läsa om några av insatserna du kan ansöka om. https://www.lund.se/omsorg–hjalp/stod-i-hemmet/

Vårdar eller stöttar du någon i din närhet som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning? https://www.lund.se/omsorg–hjalp/anhoriga-frivilliga/

Till dig som ungdom

Fältgruppen finns till för dig som är mellan 12 – 16 år. Oss träffar du på gator och torg, på discot, på skolan, på nätet, fritidsgården eller andra ungdomsarenor. Fältandet sker på de flesta vardagar, fredagar och lördagar under större delen av året. Relationerna vi hoppas få med er bygger alltid på frivillighet. Där vuxenfrånvaron är stor vill vi skapa trygghet genom närvaro.

Ser ni oss ute så kom gärna fram och prata!

Ni når oss även HÄR

Telefon: 046 – 359 52 12

Instagram:faltgruppenlund

E-post: faltgruppen@lund.se

Tandläkare

Tandläkarvillan. Hemsida HÄR – Veberöd


Mer info hittar du HÄR

Massage

Solar Plexus. Mer info HÄR – Veberöd

Friskvård

UpsideDown. Mer info HÄR – Södra Sandby

The Lodge Spa. Mer info HÄR – Veberöd

Actic Veberöd. Se mer info HÄR – Veberöd

Fotvård

Fotfixaren. Mer info HÄR – Södra Sandby

Veberöds Medicinska Fotvård. Mer info HÄR – Veberöd

Hudvård

Alla tiders hudvård. Mer info HÄR – Södra Sandby

Julia Cosmetic. Mer info HÄR – Veberöd

Christels Hudvård & Spa. Mer info HÄR – Veberöd

Hälsokost

Aktivsyn AB. Mer info HÄR – Veberöd

För mer information om vad kommunen kan bidra med hänvisas till Medborgarkontoret och hemsidan https://www.lund.se/omsorg–hjalp/


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Byutveckling